Disclaimer en Privacyverklaring

Deze disclaimer en privacyverklaring is van toepassing op de website www.wonenbijdemolenleiden.nl

De website wordt gecreëerd en beheerd door Sense Vastgoed – Willemsparkweg 221 – 1071 HC Amsterdam. 

Sense Vastgoed heeft deze website met zorg samengesteld, onjuistheden kunnen echter voorkomen. Sense Vastgoed is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door Sense Vastgoed verstrekte informatie.

 

Geen advies

Onze website is bedoeld om u te informeren, aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. U kunt de informatie niet beschouwen als een persoonlijk advies. Als u een beslissing neemt op basis van deze informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico.

 

Fouten op de website

Alle informatie op de website is met zorg samengesteld, het kan gebeuren dat de informatie op de website niet (meer) klopt of dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. We zijn niet aansprakelijk voor enige gevolgen.

 

Privacybeleid 

Bedankt dat u ons vertrouwt met uw persoonlijke gegevens. Uw privacy is belangrijk voor ons. We nemen onze verantwoordelijkheid over uw gegevens dan ook zeer serieus. Daarom beschermen wij uw persoonlijke gegevens, en zijn we eerlijk en open over de gegevens die we over u verzamelen en wat we daarmee doen.

 

Persoonsgegevens
Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u met ons contact hebt of als u gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld als u via onze sites een order plaatst. Wij bekijken ook hoe bezoekers onze sites gebruiken, om zo onze diensten te kunnen verbeteren en de klantervaring te optimaliseren. De Molen Leiden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via www.wonenbijdemolenleiden.nl
 of omdat u contact met ons opneemt.


Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u met ons contact hebt of als u gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld via onze website. Wij bekijken ook hoe bezoekers onze sites gebruiken, om zo onze diensten te kunnen verbeteren en de klantervaring te optimaliseren. De persoonsgegevens die wij van uw hebben zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Gegevensverwerking
Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende “juridische” gronden: op basis van uw toestemming (die u trouwens altijd weer kunt intrekken), noodzaak voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of (pre)contractuele verhouding (zoals het gebruik van uw e-mailadres om een bestelling te bevestigen) en de “gerechtvaardigde belangen” van wonenbijdemolenleiden.nl of een derde. We kunnen ook een wettelijke plicht hebben om u gegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. Wanneer we uw gegevens verwerken op basis van een “gerechtvaardigd belang” vinden wij dat de belangen van De Molen of een derde zo’n verwerking rechtvaardigen. Uiteraard zullen we in zo’n geval redelijke stappen ondernemen om te voorkomen dat andere afgewogen belangen, zoals uw privacy, onnodig worden geschaad.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wij denken dat nodig is. Als u een vraag heeft over de precieze bewaartermijn van bepaalde soort gegevens, stuur dan gerust een mail naar demolen@sensevastgoed.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Molen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De Molen kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en/of door De Molen ingeschakelde verwerkers die namens De Molen diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Het doorgeven danwel delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Welke gegevens hebben we van u”. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Persoonsgegevens inzien, wijzigen, verbeter of verwijderen

U bent en blijft natuurlijk de eigenaar over uw gegevens. Daarom kunt u altijd inzage vragen in de informatie die we van u hebben opgeslagen of gebruiken. Ook kunt u altijd uw gegevens wijzigen of verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Molen dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, of tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar demolen@sensevastgoed.nl Daarnaast kunt u natuurlijk uw gegevens wijzigen en verwijderen in Mijn Account/login om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Gegevensbescherming 

De Molen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via demolen@sensevastgoed.nl

 

Cookies

De Molen maakt op wonenbijdemolenleiden.nl, zoals vrijwel alles websites op gebruik van cookies en andere technieken. Cookies maken het mogelijk om u browser te herkennen, zodat u bijvoorbeeld niet elke keer uw gegevens of instellingen hoeft in te vullen. In cookies kunnen wij geen persoonsgegevens achterhalen zoals bijvoorbeeld je naam of e-mailadres. We gebruiken cookies voor functionele en analytische doeleinden en advertentie cookies. We maken gebruiken van verschillende cookies, u heeft te allen tijde de keuze om de cookies te weigeren of te accepteren. Om dit te doen kunt u naar uw instellingen gaan van uw internetbrowser en de cookies uitschakelen. Als u dit doet dan kan het mogelijk zijn dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde gedeelte van de website. We stoppen met het verzamelen van uw gegevens zodra u op de website komt waar deze opgeslagen waren. Goed om te weten: we hebben geen toestemming nodig om functionele of analytische cookies te gebruiken die geen of beperkte gevolgen hebben voor uw privacy.

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden. Dit privacybeleid is meest recentelijk herzien op: 24/11/2021

 

Nederland

De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen

Wij kunnen alle inhoud van onze website en de regels van deze disclaimer zonder aankondiging wijzigen.